top of page

Individuální koučink

Koučování pomocí metody psychosomatiky

Navigating in Woods_edited.jpg

Ve své patnáctileté praxi kouče, průvodce, terapeuta, mi postupně přestalo dávat smysl, dívat se na témata, se kterými klienti přichází, pouze přes jedny brýle.

Proto jsem se vydala směrem komplexního vzdělávání, které metodu koučinku podle mozku Neuroleadership (která uplatňuje pohled bio: biologická funkce mozku a její využití), obohacuje jak o pohled SOCIO-vztahů v nás a kolem nás, tak o pohled PSYCHO-naše duševní, psychické nastavení, ale I energetický a spirituální pohled.

Psychosomatika, spíše tedy (biopsychosocioenergyspiritomatika) jako komplexní přístup při řešení vztahů, změn v životě, konfliktů, pracovních nezdarů, v neposlední řadě nemocí.

V ČEM VÁM KOUČINK POMŮŽE?

Nový pohled, který se dívá na témata, se kterými klient přichází z pohledu všech systémů, které jej tvoří. Nevyčleňuje téma klienta buď do roviny ega, či už fyzické nemoci, anebo konfliktu v komunikaci ale pracuji s ním jako s příběhem, kde je potřeba nejprve porozumět příběhu celému (rodina a vztahy v ní, širší rodina, traumata, tabu, nemoci a mnoho dalšího) a tím začít “nefunkční systémy” našeho žití a chování narovnávat.

Mramorová zeď
PHOTO-2022-02-28-09-58-30_edited_edited.

TÉMATA KOUČINKU

Partnerství a

vědomý život

Soustředění, vnitřní klid a spokojenost

Efektivní komunikace s dětmi

Práce

Zdraví

Sex a partnerství

Změny v životě

Změny pro ženu

Změny postojů

Změny návyků

​... případně další Vaše témata 

CENA

Cena: 3.500 Kč za sezení v délce trvání 75 minut

Vzdělání Kouče

 • |2015 - 2017| Psychosomaticko-terapeutický výcvik | Mudr. Jarmila Klímová | Aktip Praha

 • |2013 - 2015| Psychosomatické (bio, psycho, socio, spirit, energy) vzdělávání | Mudr. Jarmila Klímová, Aktip Praha, absolventka 6 ti komplexních cyklů

 • |2013 - 2015| Práce s Egem | Enneagram Veva a vlastní praxe ročního semináře s klienty

 • |2010 - 2013| ICF kouč 

 • |2009 - 2010| Psychologie | FFUK, večerní kurzy psychologie

 • |2008 - 2009| Neuroleadership David RocK | Intenzivní výcvik kouče | V.Tuka

 • |2020 - 2021| Bicom Therapy | Biomed CZ Licencovaný terapeut

 • | Vlastní vzdělávání |

Absolvované kurzy a oblasti vzdělávání

 • |1994| Středoškolské vzdělání humanitní gymnázium |

 • |1198| Vyšší odborná škola Profit - Lidské zdroje v organizaci | Management a projektové řízení v organizaci

 • |2003| Management Consultancy Development Programme | Program projektového řízení

 • |2005| Risk Management program

 • |2005 - 2008| Intenzivní program výcviku poradenství v Change Managementu | VF ČR

 • |2008| Držitelkou ITK certifikace pro intenzivní výcvik koučů | Koučování podle mozku | Results Coaching system

 • |2008 - 2009| Results Coaching System – results coach | certifikace ITK

 • |2008| Spokojenost a motivovanost zaměstnanců| HR

 • |2008| Změnové řízení při reorganizacích | PM

 • |2007| Psychologie dospělých | FFUK

 • |2008| Všeobecná psychologie | FFUK

 • |2009| Stres a jeho zvládání | FFUK

 • |2010 - 2013| Publikace David Rock a další samostudium z oblasti psychologie, se zaměřením na problematiku funkce mozku a efektivity při pracovním zapojení | 
  Jak funguje náš mozek

 • |2010 - doposud| Koučování do škol, jako propojení spolupráce s ICF

 • |2014| Metoda časové osy | Aktip Praha

 • |2014| Eneagram při práci s egem | Veva

 • |2014| Eneagram jako metoda při koučování | Veva

 • |2015| Psychosomatika jako propojení do práce s egem | Aktip Praha 

 • Psychologie Mudr. Grof | publikace, samostudium, veřejné semináře

 • KVEPSO metoda | A.Knoblochová | Jako nástroj celostní práce s lidským potenciálem, vedení lidí ve firmách | Individuálně

 • FISAF certifikát | Yoga specializace Hatha Yoga

 • |2020 - 2021| BIOMED CZ, s.r.o. | BIOFYZIKÁLNÍ MEDICÍNA | Absolventka certifikace ODBORNÉ A KVALIFIKOVANÉ ČINNOSTI S PŘÍSTROJEM BICOM OPTIMA

bottom of page