VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMÁCH

Zajímá Vás atmosféra a kultura ve Vaší firmě?

My víme, jak na to a rádi Vám s tím pomůžeme.
Nabízíme Vám strategické poradenství v oblasti lidských zdrojů a celofiremního propojení procesů.Pracujeme s tématy HR / odměňování, nábor, motivace a vzdělávání, marketing, projektové a procesní řízení, finance, kultura a vnímání firemní značky, jak na trhu, tak uvnitř firmy.

Efektivní nastavení všech oblastí ve firmě Vám ušetří zbytečné výdaje, zefektivní veškerou práci a zajistí stabilní a konkurenceschopné postavení na trhu.Dovolte nám vstoupit do Vaší firmy a poznat každodenní situace.Potkáme se s Vámi a Vašimi zaměstnanci, správně se zeptáme, porovnáme s našimi zkušenostmi a doporučíme oblasti, ve kterých vidíme možnosti změny a růstu.

Veškerá řešení a doporučení jsou šitá na míru majitelům firem, právě Vám, komu jde o spokojenost jak zákazníka, tak i zaměstnance.V současnosti pořádáme také workshopy, semináře, školení a kurzy. Máte zájem o speciální téma?

Napište nám.
alexknob@gmail.com

Témata připravovaných kurzů:

Individuální a týmový koučink
Seberozvoj
Projektový management
Prioritizace a práce s procesy
Rozvoj talentů v týmech
Komunikační dovednosti
Manažer koučem
Vztahy ve firmě a jejich provázání do práce/sociomapování
Tmelící aktivity
Definice kultury zaměstnavatele
Definice hodnot firmy
Rozvoj osobnosti/zaměstnance i manažera
Zpětná vazba a vedení lidí
Styly vedení
HR procesy a provázání na kulturu firmy

 


Aplikace metody Management Drives 

MANAGEMENT DRIVES PŘINÁŠÍ MODERNÍ A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ NA CELOU ŘADU SITUACÍ A POTŘEB

Metoda Management Drives, jako jeden z mála nástrojů svého druhu, nabízí praktický způsob práce s tzv.  „měkkým“ faktorem. Kombinuje v sobě poznatky z psychologie, leadershipu a organizačního managementu, proto je využitelná v celé řadě oblastí.

Metoda Management Drives staví na silných stránkách a diverzitě každého jednotlivce v týmu. Tím získá pocit vlastní hodnoty, zlepší se vzájemná komunikace a nastartuje nová energie ke společné práci. Nejen, že vás pak bude práce těšit, ale zároveň se budete cítit naplněni a svůj potenciál využijete efektivně.

Praktická a moderní aplikace 
Osmdesát procent úspěchu leaderů, týmů i projektů závisí na tzv. měkkých faktorech. Management Drives umožňují tyto faktory měřit, a zároveň poskytují jednoduché návody, jak s nimi efektivně pracovat To vše podpořeno unikátním softwarovým řešením v podobě mobilní aplikace.

Využívá se ve 44 zemích celého světa – test dostupný v 19 jazycích


Interní značka a firemní kultura

Budovat značku je nutné nejen vůči zákazníkům, ale především uvnitř firmy. Jen tak je možné zajistit, aby zaměstnanci do řešení úkolů, způsobu myšlení,  jednání s kolegy či zákazníky, prostě do své každodenní práce vnesli otisk hodnot, se kterými chce značka být spojována. Jen tak je možné hodnoty reálně doručit zákazníkům. Je zajímavé, co značka říká, je podstatné, co značka dělá.

Silná značky mají silnou firemní kulturu. Nestačí ovšem zásady firemní kultury, hodnoty značky nebo firemní pravidla umístit na web nebo do zasedacích místností. Ani takové společnosti, jejichž zaměstnanci dokáží definice firemních hodnot správně vyjmenovat, nemají silnou firemní kulturu.

Půldenní/ celodenní zážitkový workshop je určený všem zaměstnancům firmy. Umožní jim se kreativní formou vyjádřit, jak vnímají svojí značku a její hodnoty, pochopit, že interní značku vytvářejí sami a definovat, jakým směrem ji budou utvářet.

Zjistíme, do jaké míry se zaměstnanci se značkou identifikují, kde jsou silná a slabá místa.
Najdeme příčiny pozitivního či negativního vnímání hodnot značky, vyzkoumáme rozdíl mezi tím, jakou značku chceme mít a jakou značku máme.

Zaměstnanci si sami definují cestu, která jim umožní být značkou, kterou chtějí.

Harmonogram dne:

a. Představení vlastních hodnot přes zážitkovou aktvitu
b. Personifikace značky Zonky
c. Metaforická práce s chováním a přístupy Zonky
d. Práce se smyslem práce v Zonky, hodnotami mezi lidmi
e. Práce s vlastními hodnotami přes zážitky filmů, pocitů
f. Propojení ducha Zonky s duchem skupiny


Sebepoznání s Enneagramem/Typologie a Komunikace v detailu

Osvojíte si základní poznatky Enneagramu jako systému popisujícího osobnostní styly. Rozkryjete vlastní styl osobnosti a jeho strukturu. Naučíte se techniky práce s pozorností.

Naleznete silné a slabé stránky své osobnosti a pojmenujete si svoje vnitřní procesy. Budete překvapeni možností hluboce porozumět druhým lidem a jejich způsobu vidění světa. Poznáte logický systém, jehož osvojení umožňuje změny a váš růst.

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět vzorců prožívání, myšlení a jednání.

Obsah kurzu

1. Úvod do tréninku Enneagramu

 • Enneagram jako komplexní systém
 • Komunikace vs životní energie/ jak fungujeme

2. Naše osobnosti z pohledu komunikace

 • Jak “vadí témata” ovlivňují komunikaci
 • Obranné mechanismy
 • Opakující se vyjádření a co znamenají
 • Emoce

3. Definice devíti osobností

 • 9 typů osobností
 • Popisy osobností
 • Provázání osobností
 • Učení se od sebe

4. Růst v komunikaci a osobním rozvoji

 • Jak porozumět odlišnému chování lidí
 • Jak na NĚ
 • Jak na SEBE

5. Akce v rozvoji a kde se stane změna

 • Co změním u sebe
 • Od koho se mohu učit
 • Co změním v přístupu k ostatním

6. Osobnosti všude kolem nás


Efektivni vedeni projektu / komunikace

Jednodenní seminář na téma efektivního řízení projektů, úkolů a vzájemné komunikace.
Jednotlivé části programu se zaměřují na různé aspekty řízení komplexnějších projektů, kde je třeba týmové práce, tak i na realizaci samostatných úkolů pro jednotlivce.

Řešíme současné trendy v oblasti týmového i individuálního reportingu, time managementu, nastavování cílů a jejich vyhodnocování. V průběhu absolvujeme několik cvičení a vzájemně sdílíme osvědčené techniky a nástroje z vlastní praxe.

V závěrečné části semináře pochopíme analýzu typologie osobnosti pomocí MBTI metodiky. Naše charaktery utvářejí naši osobnost a my si vysvětlíme, jaký vliv může mít náš osobnostní profil na komunikaci v týmu. Jak předávat informace, jak naslouchat a jak vhodně reagovat při každodenních pracovních povinnostech.

Pokud Vás zajímá, jak v dnešní době pracují a komunikují agilní týmy, a jak se dá efektivně řídit zavádění změn, pak je tento program určen přesně pro Vás.Harmonogram dne:
a. Projektové řízení/klíčové principy
b. Zásady reportinku projektové a individuákní
c. Time management/principy organizace osobního času
d. Měření a kontrola plnění úkolů
e. Osobnosti v týmu, typologie a pravidla týmové komunikace


Efektivní vedení porad

Vlastnit, vést, komunikovat…
Jak správně pracovat s lidským potenciálem u Vás ve firmě?
Jak správně a efektivně vést a motivovat?
Naučíte se techniky kouče, efektivního manažera a šéfa, který inspiruje.
Zajímavé facilitační metody, které Vaše porady posunou od debat k řešení
Doporučené typy, které v ostatních firmách již fungují.
Detaily zpracuji podle Vaší firmy a zadání.

Témata workshopu:
Co kromě facilitace a struktury ovlivňuje profesionalitu porady. JAK MŮŽE KAŽDÝ OSOBNĚ PŘISPĚT. Doporučení a typy, CO SE DĚLÁ JINDE a co můžete zkusit.
Interaktivní  facilitační metody, které můžete použít i bez facilitátora začneme používat hned od začátku všichni na semináři.

Vyzkoušíme jednu konkrétní metodu na debatu o Vašich poradách, výstupem budou zjištění, nápady, co dělat jinak. FACILITACE KE ZMĚNĚ A NÁPADU, JAK DĚLAT PORADY JINAK.

Osobní rovina, 7 návyků, jak sám být efektivní, doporučení, konkrétní tipy jak  konkrétně začít.


Manažer koučem

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ A NOVÉ MANAŽERY, VEDOUCÍ

Oblast Informací

 • Role a poslání vedoucího –  jak se dají lidé vést, co jim vadí a proč nás „neposlouchají“(stačí, když se naučíme poučky a začneme se podle nich řídit?)
 • Cíle a práce s nimi – správná práce s cíli v našem systému hodnocení a motivace
 • Delegování  – co to je? Proč je to dobré a proč se tomu bráníme?
 • Motivace – jak propojit s cíli, jak propojit do každodenního života?
 • Jak funguje kritika – poskytování kritiky a pochvaly, podávání a přijímání zpětné vazby, oceňování a jeho význam. A kdo ocení nás?

Oblast psychologická

 • Typologie osobnosti –  propojka do motivace a práce s lidmi (jakmile pochopíme jejich motivace, máme vyhráno)
 • Mozek a jeho funkce –  propojka do ocenění, zpětné vazby, hodnocení a cílů
 • Naše vzorce a falešná přesvědčení –  a kdo za to všechno může?
 • Ego a co to vlastně je –  pokud chcete být dobrým šéfem, musíte především začít rozumět sami sobě

Oblast komunikační

 • Styly vedení –  jaké existují styly vedení lidí a jak je efektivně a správně používat
 • Role vedoucího v 21. století –  David Rock
 • Role tvůrce a oběti –  ten kdo tvoří, generuje, posouvá věci kupředu, jak myslet a pracovat s tvůrčím potenciálem
 • Jak se správně ptát –  otázky podporující potenciál zaměstnance, mocné otázky, otázky, které změní naše mentální nastavení

Exploring and Experiencing Internal Brand

Interní značka a firemní kultura.

Budovat značku je nutné nejen vůči zákazníkům, ale především uvnitř firmy. Jen tak je možné zajistit, aby zaměstnanci do řešení úkolů, způsobu myšlení, jednání s kolegy či zákazníky, prostě do své každodenní práce vnesli otisk hodnot, se kterými chce značka být spojována. Jen tak je možné hodnoty reálně doručit zákazníkům.

Je zajímavé, co značka říká, je podstatné, co značka dělá. Silné značky mají silnou firemní kulturu. Nestačí ovšem zásady firemní kultury, hodnoty značky nebo firemní pravidla umístit na web nebo do zasedacích místností. Ani takové společnosti, jejichž zaměstnanci dokáží definice firemních hodnot správně vyjmenovat, nemají silnou firemní kulturu.

Půldenní/ celodenní zážitkový workshop je určený všem zaměstnancům firmy. Umožní jim se kreativní formou vyjádřit, jak vnímají svojí značku a její hodnoty, pochopit, že interní značku vytvářejí sami a definovat, jakým směrem ji budou utvářet.

Zjistíme, do jaké míry se zaměstnanci se značkou identifikují, kde jsou silná a slabá místa. Najdeme příčiny pozitivního či negativního vnímání hodnot značky, vyzkoumáme rozdíl mezi tím, jakou značku chceme mít a jakou značku máme. Zaměstnanci si sami definují cestu, která jim umožní být značkou, kterou chtějí.


Prodejní a komunikační dovednosti


ŠÉF VLASTNÍ, KOMUNIKUJE I VEDE
DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
O tom, jak propojit sociální a pracovní role ve Vaší firmě.
Určeno majitelům, připraveno přímo na míru dané firmy

SEMINÁŘ PRO PERSONALISTY

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
1. Nástroje
Školení, které připravuji stavím na následujících přístupech/nástrojích.
Tématika Eneagramu v recruitmentu.( toto téma je perfektní i  pro vedoucí pozice, aby pochopili význam motivace, vedení lidí a jejich chování. Často se stává, že recriuiter je perfektní, vše správně chápe a používá při výběru zaměstnance, ale pak už nemá přesah na manažera, kde to obvykle začne drhnout…))
TématikaI MBTI v recruitmentu.
Dvě nadstavby, které zkoumají člověka po stránce psychologické, komunikační, motivační, dívají se i na podstatu jedince.
.
Co to je, k čemu slouží a jak lze využít ve známém procesu náboru.
Eneagram má perfektní přesah i do další práce s lidmi ve firmě, proto s ním pracuji jako s metodou, kterou se naučí recruiter, podle mí už vybírá vhodného kandidáta, dále pak pracuje správně s manažerem, kterému předává již ucelený obraz zaměstnance, doporučení, jak a kde s ním pracovat, na co si dát pozor, co rozvíjet.
Další téma, které zcela jistě v mém školení zazní je zpětná vazba a jak ji správně zapojit a kdy do životního cyklu zaměstnance právě tak, abychom si zaměstnance udrželi, rozvíjeli je právě v oblastech, kde je to třeba a i správným přístupem.
2. Teorie vs Praxe
Kurz je vždy rozdělen na část teoretickou, informační a část praktickou. Vzhledem k tématu školení( kdy účastníci znají problematiku, je to jejich denní chleba)) pracujeme s tématem, jako nosnou oblastí a přidávám zajímavé oblasti, které recruiter může do své práce přidat a jak konkrétně.
Čili, osvojí si téma MBTI, Eneagramu a na základě informací, které dostanou provedeme analýzu skupiny samotné. Na sobě samých si on sami zkusí určit jednotlivé typy, egotypy a jejich popisy.( samozřejmě to není možné zvládnout dokonale, je to pro ně nové téma, ale pokusí se, a tím se pomalu začnou učit, jak s tím pracovat.) Po školení dostanou doporučenou literaturu, kde si každý najde potřebný detail.
Kurz proto doporučuji dvoudenní, právě aby bylo možné téma zpracovat a použít( do druhého de si účastníci odnáší úkoly, které pak ve druhém dni plní se skupinou)
Ráda pracuji se skupinou živě a tak do kurzu přidávám část, kdy si oni sami říkají, co jim nefunguje, co by je zajímalo, na co naráží…..pak podle toho tvoříme odpovědí, které na místě začleňuji do konceptu školení.
3. Přidaná hodota
 
A to je přidaná hodnota mého školení, vzdělávání) Propojení funkčních metod a modelů, bez kterých nemůžeme nikdy pochopit chování a motivace nás lidí s reálnými pak potřebami dané skupiny, firmy. Myslím, že jednou z mých nadstaveb je právě schopnost nasát potřeby, dostat je z lidí a propojit do témat, které školení popisuje.

VĚDOMÁ KOMUNIKACE PRO ZAMĚSTNANCE

Vědomá komunikace

 • Dozvíte se o vlivech, které působí na naši komunikaci a způsobují nám těžkosti v každodenní komunikaci. Určený všem, kteří chtějí svému osobnímu a pracovnímu životu dát punc opravdovosti a svobody. Přijďte se naučit žít a komunikovat vědomě a vymanit se z naučených a automatických reakcí.
 • Dozvíte se o vlivech, které působí na naši komunikaci a způsobují nám těžkosti v každodenním vystupování.
 • Naučíte se jim porozumět a pracovat s nimi tak, aby se Vaše komunikace změnila z nevědomé ve vědomou, a vy jste se stali spokojeným a vyrovnaným člověkem.
 • Seznámíte se s vědomými postoji, chováním a reakcemi.
 • Osvojíte si vědomé návyky a přechod z nevědomé do vědomé komunikace.
 • Vědomá komunikace se stane Vaším přirozeným přístupem.
 • Být vědomý znamená mít oči otevřené….

Obsah kurzu:

Emoce v komunikaci:

 • Komunikace detailněji
 • Konflikty při komunikaci a jak je zvládat
 • Jak komunikovat vědomě
 • Emoce a jejich propojení do komunikace
 • konkrétní případy komunikačních nedorozumění
 • Naučíte se jak efektivně komunikovat, mít vliv a dopad na ostatní bez uplatnění síly nebo formální autority
 • Jak zvládnout napětí v mezilidských vztazích a účinně využívat verbální a neverbální komunikaci a jít příkladem v řeči činů,
 • Jak zabránit nedorozuměním a vyjasnit, co říkají a chtějí říci jiní a aplikovat schopnost reflektivního naslouchání,
 • Jak zvládnout a přesvědčit kolegy a umět poradit a pomoci v emočně náročných situacích.
 • Co bude výstupem
  • Předání informací (teorie) o vědomí, emocích, osobnosti člověka
  • Emoce
  • Komunikační techniky, Obět a zpětná vazba
  • Typologie MBTI
  • Ego a jaký máme program
  • Co je to náš stín a co znamenají Vadí témata
  • Konkrétní komunikační změny, pro každého zaměstnance, (co začínám dělat jinak a jak to pozná moje okolí, nadřízený, kolega)
 • SPOLUPRÁCE NOVÝCH TÝMŮ VE FIRMĚ
 • Prvním dnem společné akce Vás provede náš tým profesionálních facilitátorů , koučů a trenérů. Se skupinami pracujeme aktivně, příjemně, ale svižně. Jde nám o to, aby lidi aktivita bavila, ale tím správným vedením debat a energie ve skupině, si z toho i něco odnesli, zanechalo to v nich ten pravý pocit.Kreativní práce ve skupinách obsahuje “ část” POZNÁVACÍ, kde se lidé vzájemně poznají přes kreslení a tvorbu vlastního erbu. Část OBJEVOVACÍ přinese lidem ve skupinách větší pochopení a porozumění odlišností druhých. Když se snažíme spolupracovat, to co nám brání, jsou naše ega. Jakmile poznáme povahy a motivace lidí kolem nás, spolupráci a porozumění už nic nebrání v cestě.Naši kreativci Adéla a Jan Prokopovi pro Vás na druhý den připravili POHODU, RELAX, HUDBU A HLAVNĚ ZÁBAVU)
 • Pracujeme s tématy MBTI, Enneagramu, GROW, hudební terapie a koučování k uvědomění co může být v týmech jinak a co tím konkrétně udělat.

 

Všechny kurzy jsou šité na míru klienta. Ceny dohodou.