VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMÁCH

EFEKTIVNÍ VEDENÍ PORAD

Chcete efektivně vést Vaše porady?
Workshop
Co je to efektivně? co jsou to role na poradě a jak je využít, 7 jasných návyků, které Vám pomohou se změnou přístupů a chování ve skupině.
Určeno majitelům, připraveno přímo na míru dané firmy

ŠÉF VLASTNÍ, KOMUNIKUJE I VEDE
DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
O tom, jak propojit sociální a pracovní role ve Vaší firmě.
Určeno majitelům, připraveno přímo na míru dané firmy

  

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ A NOVÉ MANAŽERY, VEDOUCÍ
DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
Oblast Informací
 • Role a poslání vedoucího –  jak se dají lidé vést, co jim vadí a proč nás „neposlouchají“( stačí když se naučíme poučky a začneme se podle nich řídit?)
 • Cíle a práce s nimi – správná práce s cíly v našem systému hodnocení a motivace
 • Delegování  – co to je? proč je to dobré a proč se tomu bráníme?
 • Motivace – jak propojit s cíly, jak propojit do každodenního života?
 • Jak funguje kritika – poskytování kritiky a pochvaly, podávání a přijímání zpětné vazby, oceňování a jeho význam. A kdo ocení nás?
Oblast psychologická
 • Typologie osobnosti –  propojka do motivace a práce s lidmi( jakmile pochopíme jejich motivace, máme vyhráno)
 • Mozek a jeho funkce–  propojka do ocenění, zpětné vazby, hodnocení a cílů
 • Naše vzorce a falešná přesvědčení–  a kdo za to všechno může?
 • Ego a co to vlastně je–  pokud chcete být dobrým šéfem, musíte především začít rozumět sami sobě

SEMINÁŘ PRO PERSONALISTY
DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
1. Nástroje
Školení, které připravuji stavím na následujících přístupech/nástrojích.
Tématika Eneagramu v recruitmentu.( toto téma je perfektní i  pro vedoucí pozice, aby pochopili význam motivace, vedení lidí a jejich chování. Často se stává, že recriuiter je perfektní, vše správně chápe a používá při výběru zaměstnance, ale pak už nemá přesah na manažera, kde to obvykle začne drhnout…))
TématikaI MBTI v recruitmentu.
Dvě nadstavby, které zkoumají člověka po stránce psychologické, komunikační, motivační, dívají se i na podstatu jedince.
.
Co to je, k čemu slouží a jak lze využít ve známém procesu náboru.
Eneagram má perfektní přesah i do další práce s lidmi ve firmě, proto s ním pracuji jako s metodou, kterou se naučí recruiter, podle mí už vybírá vhodného kandidáta, dále pak pracuje správně s manažerem, kterému předává již ucelený obraz zaměstnance, doporučení, jak a kde s ním pracovat, na co si dát pozor, co rozvíjet.
Další téma, které zcela jistě v mém školení zazní je zpětná vazba a jak ji správně zapojit a kdy do životního cyklu zaměstnance právě tak, abychom si zaměstnance udrželi, rozvíjeli je právě v oblastech, kde je to třeba a i správným přístupem.
2. Teorie vs Praxe
Kurz je vždy rozdělen na část teoretickou, informační a část praktickou. Vzhledem k tématu školení( kdy účastníci znají problematiku, je to jejich denní chleba)) pracujeme s tématem, jako nosnou oblastí a přidávám zajímavé oblasti, které recruiter může do své práce přidat a jak konkrétně.
Čili, osvojí si téma MBTI, Eneagramu a na základě informací, které dostanou provedeme analýzu skupiny samotné. Na sobě samých si on sami zkusí určit jednotlivé typy, egotypy a jejich popisy.( samozřejmě to není možné zvládnout dokonale, je to pro ně nové téma, ale pokusí se, a tím se pomalu začnou učit, jak s tím pracovat.) Po školení dostanou doporučenou literaturu, kde si každý najde potřebný detail.
Kurz proto doporučuji dvoudenní, právě aby bylo možné téma zpracovat a použít( do druhého de si účastníci odnáší úkoly, které pak ve druhém dni plní se skupinou)
Ráda pracuji se skupinou živě a tak do kurzu přidávám část, kdy si oni sami říkají, co jim nefunguje, co by je zajímalo, na co naráží…..pak podle toho tvoříme odpovědí, které na místě začleňuji do konceptu školení.
3. Přidaná hodota
 
A to je přidaná hodnota mého školení, vzdělávání) Propojení funkčních metod a modelů, bez kterých nemůžeme nikdy pochopit chování a motivace nás lidí s reálnými pak potřebami dané skupiny, firmy. Myslím, že jednou z mých nadstaveb je právě schopnost nasát potřeby, dostat je z lidí a propojit do témat, které školení popisuje.

VĚDOMÁ KOMUNIKACE PRO ZAMĚSTNANCE

Vědomá komunikace

 • Dozvíte se o vlivech, které působí na naši komunikaci a způsobují nám těžkosti v každodenní komunikaci. Určený všem, kteří chtějí svému osobnímu a pracovnímu životu dát punc opravdovosti a svobody. Přijďte se naučit žít a komunikovat vědomě a vymanit se z naučených a automatických reakcí.
 • Dozvíte se o vlivech, které působí na naši komunikaci a způsobují nám těžkosti v každodenním vystupování.
 • Naučíte se jim porozumět a pracovat s nimi tak, aby se Vaše komunikace změnila z nevědomé ve vědomou, a vy jste se stali spokojeným a vyrovnaným člověkem.
 • Seznámíte se s vědomými postoji, chováním a reakcemi.
 • Osvojíte si vědomé návyky a přechod z nevědomé do vědomé komunikace.
 • Vědomá komunikace se stane Vaším přirozeným přístupem.
 • Být vědomý znamená mít oči otevřené….

Obsah kurzu:

Emoce v komunikaci:

 • Komunikace detailněji
 • Konflikty při komunikaci a jak je zvládat
 • Jak komunikovat vědomě
 • Emoce a jejich propojení do komunikace
 • konkrétní případy komunikačních nedorozumění
 • Naučíte se jak efektivně komunikovat, mít vliv a dopad na ostatní bez uplatnění síly nebo formální autority
 • Jak zvládnout napětí v mezilidských vztazích a účinně využívat verbální a neverbální komunikaci a jít příkladem v řeči činů,
 • Jak zabránit nedorozuměním a vyjasnit, co říkají a chtějí říci jiní a aplikovat schopnost reflektivního naslouchání,
 • Jak zvládnout a přesvědčit kolegy a umět poradit a pomoci v emočně náročných situacích.
 • Co bude výstupem
  • Předání informací (teorie) o vědomí, emocích, osobnosti člověka
  • Emoce
  • Komunikační techniky, Obět a zpětná vazba
  • Typologie MBTI
  • Ego a jaký máme program
  • Co je to náš stín a co znamenají Vadí témata
  • Konkrétní komunikační změny, pro každého zaměstnance, (co začínám dělat jinak a jak to pozná moje okolí, nadřízený, kolega)
 • SPOLUPRÁCE NOVÝCH TÝMŮ VE FIRMĚ
 • Prvním dnem společné akce Vás provede náš tým profesionálních facilitátorů , koučů a trenérů. Se skupinami pracujeme aktivně, příjemně, ale svižně. Jde nám o to, aby lidi aktivita bavila, ale tím správným vedením debat a energie ve skupině, si z toho i něco odnesli, zanechalo to v nich ten pravý pocit.

  Kreativní práce ve skupinách obsahuje “ část” POZNÁVACÍ, kde se lidé vzájemně poznají přes kreslení a tvorbu vlastního erbu. Část OBJEVOVACÍ přinese lidem ve skupinách větší pochopení a porozumění odlišností druhých. Když se snažíme spolupracovat, to co nám brání, jsou naše ega. Jakmile poznáme povahy a motivace lidí kolem nás, spolupráci a porozumění už nic nebrání v cestě.

  Naši kreativci Adéla a Jan Prokopovi pro Vás na druhý den připravili POHODU, RELAX, HUDBU A HLAVNĚ ZÁBAVU)

 • Pracujeme s tématy MBTI, Enneagramu, GROW, hudební terapie a koučování k uvědomění co může být v týmech jinak a co tím konkrétně udělat.