Spolupráce Rodinného Zlata s Asociací rodinných firem

Rok rodinného podnikání, jak pomáháme a sdílíme

Jak probíhal společný rozhovor s majitelkou firmy Rodinné Zlato, paní Alexandru Knoblochovou a předsedou Asociace rodinných firem panem Janem Pavelkou?

 

pavelka-big-2

 

„V rámci spolupráce s majiteli rodinných firem se dostávám na různé konference a workshopy, kde se majitelé schází a buď se mohou dozvědět něco zajímavého a přínosného pro jejich firmy a business, anebo mohou s ostatními majiteli a firmami sdílet to, co už jinde zafungovalo. Zde, více snad, než kdekoliv jinde platí, proč vynalézat kolo, když už na něm někdo jezdí. A tak mě napadlo spojit se s asociací, která přímo rodinné firmy sdružuje a propojit tak témata z „ našich“ firem, do firem ostatních a naopak,“ řekla Knoblochová.

„Mottem asociace rodinných firem, neboli ARF, je „neobjevujme znovu kolo, sdílejme“. Rodinné firmy jsou základem každé prosperující ekonomiky, a proto je podporujeme, sdružujeme, pomáháme jim růst a rozvíjet se. ARF je vlastně platforma pro sdílení hodnot, vizí, přístupů a řešení. Pomáháme svým členům ve všech aspektech jejich fungování od strategických rozhodnutí po každodenní provoz,“ řekl Pavelka.

Alexandra Knoblochová také zmínila práci na kultuře, hodnotách a vizi ve společnostech. „Jednak o tom v minulém díle mluvil pan Lízálek z firmy Just a jednak jsme podle mne ve fázi, myslím na trhu a celkově tam, kam jsme se ve společnosti dostali, kdy je potřeba začít pracovat právě s měkkými tématy a na nich pak nastavit ta tvrdá data, tedy systémy, koncepty, pravidla a procesy. Když vidím, jaká kouzla to ve firmách dělá, stojí za to sdílet. Pracujeme s majiteli a zaměstnanci na tom, aby společně uměli a chtěli popsat kulturu a přístup uvnitř firmy. V rámci zajímavých workshopů se dostáváme přes kreativní tvoření k definici toho, co je stavebním kamenem každé firmy, nejen rodinné a tím je její kultura, poslání, či mise, vize firmy. Jakmile se podaří popsat výše uvedené, máte tzv. jádro, střed a od něj už lze dělat cokoliv a naopak. Pokud někde ve firmách toto chybí, cítím určitou nesourodost, roztěkanost, zavádění čehokoliv z tématu HR je potom náročnější a někdy i velmi zdlouhavé“, uvedla Knoblochová.

Jan Pavelka uvedl, že jednou ročně, obvykle obvykle koncem dubna pořádá Asociace rodinných firem velké setkání vlastníků rodinných firem, kde se potká až 100 jejich zástupců a cirka 2x ročně pořádá ARF v obdobném duchu setkání komorní. „Jde o jedno až dvoudenní akce, vždy na určité téma – např. česká značka a jak ji chránit, inovace.. samozřejmě jedno z největších témat je předání nebo prodání rodinné firmy… Několikrát měsíčně pořádáme workshopy pro majitele, jejich nástupce a top management firem v sídle ARF, na podobná témata, co jsem uváděl. Vše se točí kolem palčivých problémů ve firmách, pro představu konkrétní témata workshopů jsou Majitelská strategie, řízení financí pro majitele firem, HR pod taktovkou majitele firmy, kultura ve firmě a mnohé další. Workshopy vždy vedou experti sdružení pod ARF. Seznamy akcí a workshopů jsou vidět na našem webu nebo facebooku a jsou přístupné i nečlenům asociace“, doplnil Pavelka.

Před časem začala spolupráce Rodinného Zlata s Asociací rodinných firem. V čem bude přínosná?

„Myslím, že majitele budou zajímat témata komplexního koučinku a kultury ve firmách, tedy témata hodnot, vize, mise, jejich tvorba a následné uvedení v život v rámci firmy“, řekl Jan Pavelka v rozhovoru na rádiu ZET.

Jak Vaši spolupráci s Asociací rodinných firem propojujete a co je pro majitele ten užitek spolupráce Rodinného Zlata s ARF?

„To propojení, oba máme na důvěře postavené vztahy ve firmách, oba máme zajímavá témata, která majitele i firmy obohacují, je to více než business, i když je to moje obživa, cítím obrovský přesah do sdílení, sounáležitosti a určitého poslání, jak rozvíjet a pomáhat rodinnému podnikání u nás v republice“, řekla Alexandra Knoblochová.

Pan Jan Pavelka souhlasil a doplnil, že je důležité spolupracovat na podobných tématech. „A proto jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Rodinným Zlatem a Alexandrou.“

 

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde: