SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČI NOVÉ PERSONALISTY

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
1. Nástroje
Školení, které připravuji stavím na následujících přístupech/nástrojích.
Tématika Eneagramu v recruitmentu.( toto téma je perfektní i  pro vedoucí pozice, aby pochopili význam motivace, vedení lidí a jejich chování. Často se stává, že recriuiter je perfektní, vše správně chápe a používá při výběru zaměstnance, ale pak už nemá přesah na manažera, kde to obvykle začne drhnout…))
TématikaI MBTI v recruitmentu.
Dvě nadstavby, které zkoumají člověka po stránce psychologické, komunikační, motivační, dívají se i na podstatu jedince.
.
Co to je, k čemu slouží a jak lze využít ve známém procesu náboru.
Eneagram má perfektní přesah i do další práce s lidmi ve firmě, proto s ním pracuji jako s metodou, kterou se naučí recruiter, podle mí už vybírá vhodného kandidáta, dále pak pracuje správně s manažerem, kterému předává již ucelený obraz zaměstnance, doporučení, jak a kde s ním pracovat, na co si dát pozor, co rozvíjet.
Další téma, které zcela jistě v mém školení zazní je zpětná vazba a jak ji správně zapojit a kdy do životního cyklu zaměstnance právě tak, abychom si zaměstnance udrželi, rozvíjeli je právě v oblastech, kde je to třeba a i správným přístupem.
2. Teorie vs Praxe
Kurz je vždy rozdělen na část teoretickou, informační a část praktickou. Vzhledem k tématu školení( kdy účastníci znají problematiku, je to jejich denní chleba)) pracujeme s tématem, jako nosnou oblastí a přidávám zajímavé oblasti, které recruiter může do své práce přidat a jak konkrétně.
Čili, osvojí si téma MBTI, Eneagramu a na základě informací, které dostanou provedeme analýzu skupiny samotné. Na sobě samých si on sami zkusí určit jednotlivé typy, egotypy a jejich popisy.( samozřejmě to není možné zvládnout dokonale, je to pro ně nové téma, ale pokusí se, a tím se pomalu začnou učit, jak s tím pracovat.) Po školení dostanou doporučenou literaturu, kde si každý najde potřebný detail.
Kurz proto doporučuji dvoudenní, právě aby bylo možné téma zpracovat a použít( do druhého de si účastníci odnáší úkoly, které pak ve druhém dni plní se skupinou)
Ráda pracuji se skupinou živě a tak do kurzu přidávám část, kdy si oni sami říkají, co jim nefunguje, co by je zajímalo, na co naráží…..pak podle toho tvoříme odpovědí, které na místě začleňuji do konceptu školení.
3. Přidaná hodota
A to je přidaná hodnota mého školení, vzdělávání) Propojení funkčních metod a modelů, bez kterých nemůžeme nikdy pochopit chování a motivace nás lidí s reálnými pak potřebami dané skupiny, firmy. Myslím, že jednou z mých nadstaveb je právě schopnost nasát potřeby, dostat je z lidí a propojit do témat, které školení popisuje.

kde: Nad Obcí 1415/23, Praha 4

info: sasa@zmenajezivot.cz

cena: dle dohody

Registrace na kurz