RODINNÉ FIRMY

Poskytuji své služby rodinám, které vlastní firmy a svou veškerou práci vždy opírám o podložené teorie a zkušenosti.  Majitelům rodinných firem však poskytuji přímá a pragmatická řešení.

Majitelé rodinných firem chtějí to, co bude fungovat, nikoli teorie z knih a korporátních světů.

Přináším jasné a přirozené typy, rady a řešení složitých situací. Bez zbytečného učení a vysvětlování, teoretizování ukazuji, jak to bude fungovat a to majitele zajímá.

Z oblasti motivace lidí, odměňování, práce se vztahy ve firmě/ rodině.

Ve své praxi snoubím roli zkušeného kouče s desetiletou praxí a průvodce, který trpělivě a citlivě provádí nelehkými rodinnými vztahy. Z druhé strany přidává zkušenost ze struktury firmy, koncepcí odměňování a správného motivování zaměstnanců.

Popisujeme témata, jako je generační výměna, vztahy mezi sourozenci, podmínky, smlouvy a jejich ustanovení, kompetence či komunikace a konkurence v rodině.

Rodinná firma je obchod a zároveň rodina. Je podstatné to oddělovat, nespojovat. Zachovat si rodinu a díky ní, rozvíjet podnikání.

 

Deset oblastí, kterými Vás provedu ve Vaší rodinné firmě

Generační výměna

 • Jak na to?
 • Odchod do důchodu?
 • Předání kompetencí, nástupnictví.
 • Nová nastavení a pořádky
 • Odejděte!

Vztahy

 • Sourozenci
 • Manželé a družky
 • Děti
 • Zakladatelé a rada starších

Firma

 • Zaměření na zisk, stanovení cílů, kontrola nákladů
 • Definujte hodnoty firmy, pomohou Vám doručit kvalitu, která jde z Vašeho srdce.
 • Zaměřte se na udržení stávajících zákazníků.

Hranice

 • Určení hranic jak se bude firma prolínat s rodinou
 • Určení rolí, privilegií, odpovědností, povinností.
 • Vymezení povinností vlastníka, zaměstnance ale i soukromých záležitostí.
 • Potřebujte profesionála? Přijměte ho!

Komunikace

 • Jasně, ústně, příjemně.
 • Ega a soupeření? Zbavte se jich co nejrychleji.
 • Dokážete ve firmě předat informaci ve stejné podobě, jak jste jí původně řekly? Pokud ne, potřebujete komunikaci změnit.

Děti

 • Učíme se milovat bezpodmínečně
 • Ocenění, podpora a budování sebedůvěry
 • Jsou to Vaši nástupci, začněte hned!
 • Vztahy v rodině přímo souvisí s přístupy dětí.

Rozhodovací a jiné procesy

 • Natavení pravomocí a rolí při rozhodování.
 • Názor vs pravda?
 • Definujte!
 • Pravidla a jak je aplikovat?

Zpětná vazba

 • Správná motivace
 • Správný popis a zpracování informací
 • Cesta ke změně

Změna

 • Kdy je čas na změnu?
 • Jak na změnu
 • Komunikace změny

Makretink

 • Proč?
 • Jak?
 • U nás?