Nabízené služby

Moderní HR pro firmy a individuální koučing

Dnešní doba je velmi rychlá a uspěchaná, kdy v našem každodenním životě, ale také v pracovním prostředí je důležité přijímat změny, které se staly součástí života každého z nás. Aby se člověk v těchto změnách neztratil, ale právě naopak, lehce se jim přizpůsobil a přijal je jako běžnou součást pro zkvalitnění svého života, jsem tu pro Vás já a pomůžu Vám posunout se vpřed

Celostní koučink a co je to HR?

Ve své osmileté praxi kouče, průvodce, terapeuta, mi postupně přestalo dávat smysl, dívat se na témata, se kterými klienti přichází, pouze přes jedny brýle.

Proto jsem se vydala směrem komplexního vzdělávání, které metodu koučinku podle mozku Neuroleadership (která uplatňuje pohled bio: biologická funkce mozku a její využití), obohacuje jak o pohled  SOCIO-vztahů v nás a kolem nás, tak o pohled PSYCHO-naše duševní, psychické nastavení, ale I energetický a spirituální pohled.

Psychosomatika, spíše tedy (biopsychosocioenergyspiritomatika) jako komplexní přístup při řešení vztahů, změn v životě, konfliktů, pracovních nezdarů, v neposlední řadě nemocí.

JAK PŘEVÁDÍM PSYCHOSOMATIKU DO koučinku ke změně?

JAK VYPADÁ VLASTNÍ PRÁCE S KLIENTY?

Nový pohled, který se dívá na témata, se kterými klient přichází z pohledu všech systémů, které jej tvoří. Nevyčleňuje téma klienta buď do roviny ega, či už fyzické nemoci, anebo konfliktu v komunikaci ale pracuji s ním jako s příběhem, kde je potřeba nejprve porozumět příběhu celému( rodina a vztahy v ní, širší rodina, traumata, tabu,  nemoce a mnoho dalšího) a tím začít “ nefunkční systémy” našeho žití a chování narovnávat.

Jakmile začneme pohlížet na člověka celostně, pohledy biologickými(hmota), sociálními(vztahy), ale I psychickými(duše) a energetickými(energie v těle), ba i spirituální rovinou,  jako “ vedlejší” podukt se zády dostaví spokojennost, vztahy, práce,  zdraví, jako symbol určité rovnováhy v tělě a tolik chtěný vnitřní klid, či poznání sama sebe.

Nepátrám se svými klienty po jedné příčině současné nespokojenosti, popisuji s ním celý jeho příběh se všemi detaily a z mnoha pohledů.

Pracuji takto s dětmi, jejich matkami a otci, jednotlivci, páry, manažery, majiteli firem.

Témata se kterými lidé přicházejí zůstávají stejná( Firmy, práce, vztahy, konflikty, pocity, ego, práce s lidmi, práce ve firmách, aj… Přístup je však mnohem komplexnější.

Se svými klienty pracuji metodou KVEPSO

Vývoj vzdělání kouče:              

 • Psychosomaticko-terapeutický výcvik/Mudr. Jarmila Klímová, Aktip Praha 2015/2017
 • Psychosomatické (bio, psycho, socio, spirit, energy) vzdělávání, Mudr. Jarmila Klímová, Aktip, Praha/absolventka 6 ti komplexních cyklů 2013/2015
 • Práce s Egem/Enneagram Veva a vlastní praxe ročního semináře s klienty, 2013/2015
 • ICF kouč/ICF 2010/2013
 • Psychologie/FFUK, večerní kurzy psychologie 2009/2010
 • Neuroleadership David Rock, Intenzivní výcvik kouče /V.Tuka 2008/2009                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vše o individuálním koučinku naleznete na této samostatné stránce

Co je to HR?

HR znamená human ressource, nebo-li lidské zdroje, jejichž úkolem je řízení zaměstnanců v organizacích směřujících ke zlepšení produktivity jejich práce. Organizace, která se bude cíleně věnovat rozvoji svých zaměstnanců, má velkou šanci obstát v konkurenčním boji na trhu, ale je třeba podstoupit řadu změn.

Co nabízí moderní HR?

Nabízím Vám odborná, flexibilní a transparentní řešení, podporující priority společnosti s cílem maximálního zhodnocení lidského kapitálu.

firemní kultura

 • Zavedení klíčových principů chování do celé společnosti FIREMNÍ KULTURA.
 • Provázání principů chování(Firemní kultury) s ostatními procesy ve firmě (nábor zaměstnanců, pravidelné hodnocení,etika jednání a rozhodování).
 • Zavedení měření kultury a výkonnosti postavené na principech chování (Zaměstnanecký průzkum).
 • Zavádění flexibilní formy práce a podpora částečných pracovních úvazků.
 • Firemní akce (propojení zábavy se vzděláváním, které dále navazuje na koncept „Řízení výkonu a vzdělávání“ ).

talent management

 • Identifikace talentů.
 • Rozvoj talentů.
 • Retence talentů.
 • Zavedení kariérového plánování (plán nástupnictví – succession plan).
 • Zavedení konceptu hodnocení-Performance Management.

řízení výkonu a vzdělávání

 • Provázání systému hodnocení na odměňování a vzdělávání.
 • Zavedení efektivního nástroje zpětné vazby provázaného na principy chování a firemní kulturu.
 • Vzdělávání a práce s potenciálem zaměstnanců.
 • Komunikační a vzdělávací workshopy.
 • Koučing.

efektivní procesy

 • Nastavení/redesign adaptačního procesu (snížení fluktuace).
 • Definice kompetencí a zodpovědností jednotlivých rolí, pozic.
 • Zjednodušení schvalovacích procesů-odbourávání byrokracie.
 • Nastavení/revize HR procesů a směrnic.

Změna v pracovní oblasti

Pomůžu Vám zajistit pro Vaši organizaci správné zaměstnance a postarat se o jejich nejlepší zařazení tak, aby byl maximálně efektivně využitý jejich potenciál v porovnání s náklady, které na tuto změnu vynaložíte.

Změna v pracovní oblasti se skládá ze tří klíčových kroků:

A) PERSONALISTIKA A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ je velmi podstatný krok ke správnému složení Vašeho pracovního týmu, jeho fungování a kdy je důležitý nábor správných zaměstnanců a jejich správné zařazení, aby byl využit maximální potenciál správným způsobem.

Výběr zaměstnanců a práce s nimi:

 • Zajistím jak správný výběr, tak umístění a uplatnění zaměstnanců.
 • Poradím Vám jak správně pracovat s týmem, jak rozvíjet a efektivně využívat potenciál zaměstnanců.

B) ŘEŠENÍ ZMĚNOVÝCH SITUACÍ slouží k uvědomění si potřeby společnosti flexibilně reagovat na změny a těm se přizpůsobit a také slouží k vedení Vaší společnosti změnovým řízením, kdy cílem je dokázat, že změna je běžnou součástí každého procesu.

Pomůžu Vám s řešením jak přistoupit k:

 • Organizačním změnám (outsorcing, off shoring, hromadné propouštění zaměstnanců).
 • Změnovému řízení a nejistotě v organizaci.
 • Definici pravidel komunikace změny ve firmě.
 • Řešení problémových situací, které ke změně patří.
 • Zvýšení kvalifikace pracovníků společnosti z pohledu změnového řízení.
 • Podpoře a zachování klíčových rolí ve firmě
 • Přípravě průzkumu firemní kultury a spokojenosti zaměstnanců.

C) OSOBNÍ KONZULTACE A KOUČINK uzavírá celý proces práce s lidmi, tedy Vašimi zaměstnanci, kdy osobní konzultace a koučing pomáhají rozvíjet hlavní potenciál Vaší společnosti a dále s ním pracovat.

Připravím pro Vás:

 • Osobní konzultační hodiny, kde společně zhodnotíme výsledky Vaší práce se změnou a organizací.
 • Kurzy a hodnotící schůzky, kde získané informace převedeme do praxe.
 • Jasné a konkrétní cíle pro Vás a Váš pracovní tým/organizaci.
 • Pravidelné hodnocení výsledků.
 • Analýzu týmu a týmové spolupráce.
 • Rozvoj a koučování týmu.
 • Kvantifikaci cíle, jeho jasné nastavení a dosažení.
 • Navazující aktivity, jako jsou: školení, vzdělávací programy, rozvoj Vašich zaměstnanců

D) FACILITACE/MEDIACE

Co je facilitace / mediace?

Způsob řešení problémů (facilitace) a sporů (mediace).

Facilitace
 • dovedení složité komunikace a nedorozumnění k cíli
 • facilitátor konstruktivně a aktivně zapojuje všechny účastníky ke společné diskusi
 • zaměřuje se na průběh, ne na výsledek
Mediace
 • řešení konfliktů a usnadnění komunikace za pomoci prostředníka
 • do procesu sporu mediátor aktivně zapojuje všechny strany a svým nezávislým přístupem směřuje diskusi k dosažení řešení akceptované všemi stranami
 • nezávislý, nezainteresovaný žádné straně sporu

Zaměření:

Facilitace a mediace obtížných rozhovorů, opakujících se konfliktních situací, vedení porad ve firmách. Nalezení optimální komunikační cesty z obtížných debat a sporů.

E) PERSONÁLNÍ AUDIT

Personální audit?

 • analýza zaměstnanců Vaší firmy
 • objektivní a nezávislý pohled na Vaše zaměstnance externí osobou

Proč?

 • více znalostí o Vašich zaměstnancích
 • jasná definice schopností, silných a slabých stránek každého jednotlivého zaměstnance
 • zlepšení komunikace a kultury uvnitř firmy
 • optimalizace pracovních pozic
 • zlepšení vzdělávání a individuálního rozvoje zaměstnanců, motivace
 • přesné cílení kariérního postupu, odměňování
 • růst produktivity

F) NÁBOR LIDÍ, RECRUITMENT

Hledáte ty správné lidi do vašeho týmu?
Hledáte jiný přístup?

puzzle

 

Cestou osobního setkání se s Vámi, poznáním Vás a Vaší firmy, zjištěním Vašich přesných potřeb ohledně vhodného kandidáta a v neposlední řadě poznáním celkové „atmosféry“ uvnitř Vaší firmy mohu jasně definovat a nakonec vybrat nejvhodnějšího kandidáta, který bude přesně rezonovat s duchem a filozofií Vaší firmy.

 Máte-li zájem o některou z nabízených služeb, pošlete poptávku. Obratem Vás budu kontaktovat.

…pro více informací Napište mi!