Metodologie práce s lidmi KVEPSO METODA

Metodologie práce s lidmi KVEPSO METODA

Celostní práce přes pentagram bio (tělo), socio (vztahy), psycho (psychika), soul (duše), energy (energetická úroveň).

I. Přístup RSC Koučinku zaručí strukturu, správné ptaní, naslouchání a slyšení toho, co klient říká. Metoda RSC a práce z mozkem umožňuje koučovi pochopit reálné motivace klienta a pomoci mu je zrealizovat.

Dosažené vzdělání a zkušenosti: Koučovací licence 2009 V. Tuka, RSC, ACC certifikace

Publikace ; David Rock Jak funguje náš mozek

  1. Metoda Vztahové terapie, rodinná terapie, metoda časové osy popisující rodinné vztahy, které utváří naše modely chování, emoce, postoje, nemoce…

 Dosažené vzdělání a zkušenosti: Rodinná Terapie, Chvála Trapková, Aktip Instiut, Mudr. Klímová, 2014

III. Medota práce s Egem pomocí metody Enneagramu, která vysvětluje co je ego, jak bylo utvořeno, jak s ním pracovat abychom vědomě ovlivlivnovali naše chování a život.

Dosažené vzdělání a zkušenosti: Problematika Enneagramu Veva Praha,  pravidelné semináře  na téma jedotlivých ego typů a práce  s nimi, Změna je život 2010/2015

IV.Metoda Psycho-Somatická terapie

Dosažené vzdělání a zkušenosti: Psychosomatické vzdělávání Aktip, Mudr. Klímová 2014/2015, Fyziologie pro nelékaře, Aktip, Mudr. Klímová 2016

  1. Metoda Vlastní sebepoznávání a studium celostních přístupů/ práce s energií, prána jóga, meditace, hatha jóga

Obsah práce

Při práci s klienty využívám systemickou metodu koučování, která pracuje s maximálním potenciálem klienta, podporuje ho v jeho myšlenkách a nápadech a podněcuje mozek k novým, inspirativním řešením, které mu pomohou řešit obtížné situace v jeho životě. Vše je podpořeno jasnou strukturou, transparentním procesem a jasnými měřitelnými výsledky.

Ve své osmileté praxi kouče, průvodce, terapeuta, mi postupně přestalo dávat smysl, dívat se na témata, se kterými klienti přichází, pouze přes jedny brýle.

Proto jsem se vydala směrem komplexní práce, která současně s koučovacím přístupem uplatňuje celostní pohled práce s klientem.

bio: biologická funkce mozku (a její využití) obohacuje jak o pohled SOCIO-vztahů v nás a kolem nás, tak o pohled PSYCHO-naše duševní, psychické nastavení, ale i energetický a spirituální pohled.

S klienty pracuji takovými metodami, které nevyčleňují jen některé oblasti, ale ovlivňují klienta jako celek (tělo, duše, vztahy, energie, psychika).

Poskytuji poradenství a služby, kdy jsem Vás a Vaši firmu schopna úspěšně provést jakýmkoliv změnovým řízením se všemi jeho aspekty, postupy a detaily. Mým hlavním cílem je, aby vše co poskytuji, bylo pro mé klienty co nejvíce přínosné a snadno využitelné v praxi. Cílem je osobní spokojenost a naplnění potřeb konkrétního klienta/firmy.