Kurzy a semináře

Interní značka a firemní kultura

Budovat značku je nutné nejen vůči zákazníkům, ale především uvnitř firmy. Jen tak je možné zajistit, aby zaměstnanci do řešení úkolů, způsobu myšlení,  jednání s kolegy či zákazníky, prostě do své každodenní práce vnesli otisk hodnot, se kterými chce značka být spojována. Jen tak je možné hodnoty reálně doručit zákazníkům. Je zajímavé, co značka říká, je podstatné, co značka dělá.

Silná značky mají silnou firemní kulturu. Nestačí ovšem zásady firemní kultury, hodnoty značky nebo firemní pravidla umístit na web nebo do zasedacích místností. Ani takové společnosti, jejichž zaměstnanci dokáží definice firemních hodnot správně vyjmenovat, nemají silnou firemní kulturu.

Půldenní/ celodenní zážitkový workshop je určený všem zaměstnancům firmy. Umožní jim se kreativní formou vyjádřit, jak vnímají svojí značku a její hodnoty, pochopit, že interní značku vytvářejí sami a definovat, jakým směrem ji budou utvářet.

Zjistíme, do jaké míry se zaměstnanci se značkou identifikují, kde jsou silná a slabá místa.

Najdeme příčiny pozitivního či negativního vnímání hodnot značky, vyzkoumáme rozdíl mezi tím, jakou značku chceme mít a jakou značku máme.

Zaměstnanci si sami definují cestu, která jim umožní být značkou, kterou chtějí.

Harmonogram dne: 

 • Představení vlastních hodnot přes zážitkovou aktvitu
 • Personifikace značky Zonky
 • Metaforická práce s chováním a přístupy Zonky
 • Práce se smyslem práce v Zonky, hodnotami mezi lidmi
 • Práce s vlastními hodnotami přes zážitky filmů, pocitů
 • Propojení ducha Zonky s duchem skupiny

Sebepoznání s Enneagramem / Typologie a Komunikace v detailu

Osvojíte si základní poznatky Enneagramu jako systému popisujícího osobnostní styly. Rozkryjete vlastní styl osobnosti a jeho strukturu. Naučíte se techniky práce s pozorností.

Naleznete silné a slabé stránky své osobnosti a pojmenujete si svoje vnitřní procesy. Budete překvapeni možností hluboce porozumět druhým lidem a jejich způsobu vidění světa. Poznáte logický systém, jehož osvojení umožňuje změny a váš růst.

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět vzorců prožívání, myšlení a jednání.

Obsah kurzu:

 1. Úvod do tréninku Enneagramu
 • Enneagram jako komplexní systém
 • Komunikace vs životní energie/ jak fungujeme
 1. Naše osobnosti z pohledu komunikace
 • Jak “vadí témata” ovlivňují komunikaci
 • Obranné mechanismy
 • Opakující se vyjádření a co znamenají
 • Emoce
 1. Definice devíti osobností
 • 9 typů osobností
 • Popisy osobností
 • Provázání osobností
 • Učení se od sebe
 1. Růst v komunikaci a osobním rozvoji
 • Jak porozumět odlišnému chování lidí
 • Jak na NĚ
 • Jak na SEBE
 1. Akce v rozvoji a kde se stane změna
 • Co změním u sebe
 • Od koho se mohu učit
 • Co změním v přístupu k ostatním
 1. Osobnosti všude kolem nás

Efektivni vedeni projektu / komunikace

Jednodenní seminář na téma efektivního řízení projektů, úkolů a vzájemné komunikace.

Jednotlivé části programu se zaměřují na různé aspekty řízení komplexnějších projektů, kde je třeba týmové práce, tak i na realizaci samostatných úkolů pro jednotlivce.

Řešíme současné trendy v oblasti týmového i individuálního reportingu, time managementu, nastavování cílů a jejich vyhodnocování. V průběhu absolvujeme několik cvičení a vzájemně sdílíme osvědčené techniky a nástroje z vlastní praxe.

V závěrečné části semináře pochopíme analýzu typologie osobnosti pomocí MBTI metodiky. Naše charaktery utvářejí naši osobnost a my si vysvětlíme, jaký vliv může mít náš osobnostní profil na komunikaci v týmu. Jak předávat informace, jak naslouchat a jak vhodně reagovat při každodenních pracovních povinnostech.

Pokud Vás zajímá, jak v dnešní době pracují a komunikují agilní týmy, a jak se dá efektivně řídit zavádění změn, pak je tento program určen přesně pro Vás.

Harmonogram dne: 

 • Projektové řízení/klíčové principy
 • Zásady reportingu projektové a individuální
 • Time management/principy organizace osobního času
 • Měření a kontrola plnění úkolů
 • Osobnosti v týmu, typologie a pravidla týmové komunikace

Exploring and Experiencing Internal Brand

Interní značka a firemní kultura.

Budovat značku je nutné nejen vůči zákazníkům, ale především uvnitř firmy. Jen tak je možné zajistit, aby zaměstnanci do řešení úkolů, způsobu myšlení, jednání s kolegy či zákazníky, prostě do své každodenní práce vnesli otisk hodnot, se kterými chce značka být spojována. Jen tak je možné hodnoty reálně doručit zákazníkům.

Je zajímavé, co značka říká, je podstatné, co značka dělá. Silné značky mají silnou firemní kulturu. Nestačí ovšem zásady firemní kultury, hodnoty značky nebo firemní pravidla umístit na web nebo do zasedacích místností. Ani takové společnosti, jejichž zaměstnanci dokáží definice firemních hodnot správně vyjmenovat, nemají silnou firemní kulturu.

Půldenní/ celodenní zážitkový workshop je určený všem zaměstnancům firmy. Umožní jim se kreativní formou vyjádřit, jak vnímají svojí značku a její hodnoty, pochopit, že interní značku vytvářejí sami a definovat, jakým směrem ji budou utvářet.

Zjistíme, do jaké míry se zaměstnanci se značkou identifikují, kde jsou silná a slabá místa. Najdeme příčiny pozitivního či negativního vnímání hodnot značky, vyzkoumáme rozdíl mezi tím, jakou značku chceme mít a jakou značku máme. Zaměstnanci si sami definují cestu, která jim umožní být značkou, kterou chtějí.


Efektivní vedení porad

Kdy nestačí změnit agentu a místo…..

Šéf vlastní, komunikuje i vede

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ

Manažer koučem

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ

Seminář pro personalisty

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ

více informací >>>


Jak být DOST úvod do vědomí (kurz)

Seminář úvodu do vědomí pootevře, dveře uvědomění sama sebe, naší opravdovou podstatu. Poodkryje pravdu o tom, jaké je naše opravdové já..možná začne ukazovat náznaky cesty, jak se k němu dostat zpět…Pokusí se pomoci si uvědomit opravdové já, popsat cestu, jak se k němu  začít se vracet…

Jak být „dost“ je den pro všechny, kteří se chtějí o sobě dozvědět více. Naučit se v sobě číst. Naučit se porozumět svým reakcím a pocitům.

více informací >>>


Typologie osobnosti (kurz)

Cílem tohoto kurzu je Vás naučit rozlišit různé komunikační tipy lidí, pochopit, proč s některými lidmi nám komunikace jde snáze a s jinými hůře. Ukáži Vám, jaký je rozdíl v komunikaci jednotlivce a v komunikaci týmu, pomohu Vám osvojit si komunikační dovednosti a znalosti, aby Vaše komunikace s lidmi byla co nejjednodušší, a aby Vámi získané poznatky, následně využité v praxi, vedly ke zkvalitnění Vašeho osobního i pracovního života.

více informací >>>


Komunikační nedorozumění (kurz)

Cílem tohoto kurzu je zvládání emocí při komunikaci, osvojení si několika ověřených doporučení a triků, abyste dokázali pracovat s konkrétními postupy, jak emoce a jiné obtížné vlivy zvládnout tak, aby Vaše komunikace byla racionální a abyste dokázali zvládnout pomoci svému týmu v emočně vypjatých situacích.

více informací >>>


Pokročilé dovednosti (kurz)

Cílem tohoto kurzu je odhalení dalšího poznání o tom, jak můžete změnit Vaše komunikační návyky rychle a efektivně. Dozvíte se, jaké jsou další komunikační oblasti, které jste schopni změnit a tím i sebe a ostatní posunout o kus dále.

více informací >>>


Vědomá komunikace (kurz)

Cílem tohoto kurzu je Vám ukázat, jaké vlivy působí na naši komunikaci a způsobují Vám těžkosti k každodenní komunikaci.

více informací >>>


Umění komunikace s dětmi (seminář)

Cílem tohoto semináře je dozvědět se jak efektivně a lépe komunikovat s dětmi. Vědomě přejít od mocenských a direktivních přístupů komunikace k partnerským. Navázat partnerský vztah mezi Vámi a dítětem a tím začít i lépe a efektivně komunikovat.

více informací >>>


 

Prodejní a komunikační dovednosti


III. SEBE-POZNÁVACÍ SEMINÁŘ

CELOSTNÍ POHLED NA  SEBE-SAMA….JAK SE LÉPE POZNAT A ZAČÍT VĚCEM ROZUMĚT

Nestačí Vám k pochopení života to, co nám je presentováno systémem vzdělávání, či zdravotnictví?

Cítíte, že život a vše v něm má hlubší zákonitosti, cítíte, že jsou další témata, která je potřeba se dozvědět?

Nechcete se smířit s danými pravdami o těle, mysli, dětech, nemocech, vztazích?

Pokud se opravdu zajímáte a jste na vědomé cestě svým životem, přijďte s námi sdílet a dozvědět se třeba další zajímavosti. Je jich plno, jen je potřeba se k nim dostat a poskládat  je tak, aby  nám dávali smysl.