Individuální koučink

HLAVNĚ KOMPLEXNĚ:

Ve své patnáctileté praxi kouče, průvodce, terapeuta, mi postupně přestalo dávat smysl, dívat se na témata, se kterými klienti přichází, pouze přes jedny brýle.

Proto jsem se vydala směrem komplexního vzdělávání, které metodu koučinku podle mozku Neuroleadership (která uplatňuje pohled bio: biologická funkce mozku a její využití), obohacuje jak o pohled  SOCIO-vztahů v nás a kolem nás, tak o pohled PSYCHO-naše duševní, psychické nastavení, ale I energetický a spirituální pohled.

Psychosomatika, spíše tedy (biopsychosocioenergyspiritomatika) jako komplexní přístup při řešení vztahů, změn v životě, konfliktů, pracovních nezdarů, v neposlední řadě nemocí.

JAK PŘEVÁDÍM PSYCHOSOMATIKU DO koučování ke změně?

JAK VYPADÁ VLASTNÍ PRÁCE S KLIENTY?

Nový pohled, který se dívá na témata, se kterými klient přichází z pohledu všech systémů, které jej tvoří. Nevyčleňuje téma klienta buď do roviny ega, či už fyzické nemoci, anebo konfliktu v komunikaci ale pracuji s ním jako s příběhem, kde je potřeba nejprve porozumět příběhu celému( rodina a vztahy v ní, širší rodina, traumata, tabu,  nemoce a mnoho dalšího) a tím začít “ nefunkční systémy” našeho žití a chování narovnávat.

Se svými klienty pracuji metodou KVEPSO

Jakmile začneme pohlížet na člověka celostně, pohledy biologickými(hmota), sociálními(vztahy), ale I psychickými(duše) a energetickými(energie v těle), ba i spirituální rovinou,  jako “ vedlejší” produkt se zády dostaví spokojenost, vztahy, práce,  zdraví, jako symbol určité rovnováhy v těle a tolik chtěný vnitřní klid, či poznání sama sebe.

Nepátrám se svými klienty po jedné příčině současné nespokojenosti, popisuji s ním celý jeho příběh se všemi detaily a z mnoha pohledů.

Bicom se kterým při koučinku pracuji pomáhá témata zvědomovat a urychlovat tak potřebnou změnu klienta.

Pracuji takto s dětmi, jejich matkami a otci, jednotlivci, páry, manažery, majiteli firem.

Témata se kterými lidé přicházejí zůstávají stejná( Firmy, práce, vztahy, konflikty, pocity, ego, práce s lidmi, práce ve firmách, aj… Přístup je však mnohem komplexně:

Vzdělání Kouče:

 • Psychosomaticko-terapeutický výcvik/Mudr. Jarmila Klímová, Aktip Praha 2015/2017
 • Psychosomatické (bio, psycho, socio, spirit, energy) vzdělávání, Mudr. Jarmila Klímová, Aktip, Praha/absolventka 6 ti komplexních cyklů 2013/2015
 • Práce s Egem/Enneagram Veva a vlastní praxe ročního semináře s klienty, 2013/2015
 • ICF kouč/ICF 2010/2013
 • Psychologie/FFUK, večerní kurzy psychologie 2009/2010
 • Neuroleadership David Rock, Intenzivní výcvik kouče /V.Tuka 2008/2009
 • Bicom Therapy / Biomed CZ Licencovaný terapeut 2020/21
 • Vlastní vzdělávání

ABSOLVOVANÉ KURZY A OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Středoškolské vzdělání humanitní gymnázium/94
Vyšší odborná škola Profit/ Lidské zdroje v organizaci/Management a projektové řízení v organizaci/98
Management Consultancy Development Programme – program projektového řízení /2003/
Risk Management program/2005
Intenzivní program výcviku poradenství v Change Managementu /VF ČR, 2005 – 2008/
Je držitelkou ITK certifikace pro intenzivní výcvik koučů/Koučování podle mozku, Results Coaching system/2008
Results Coaching System – results coach /certifikace ITK 2008 – 2009/
Spokojenost a motivovanost zaměstnanců/HR 2008
Změnové řízení při reorganizacích/PM 2008
Psychologie dospělých/2007/FFUK
Všeobecná psychologie/2008/FFUK
Stres a jeho zvládání/2009/FFUK
Publikace David Rock a další samostudium z oblasti psychologie, se zaměřením na problematiku funkce mozku a efektivity při pracovním zapojení/2010/13( Jak funguje náš mozek)
Koučování do škol, jako propojení spolupráce s ICF/2010 doposud
Metoda časové osy/2014/Aktip
Eneagram při práci s egem/2014/Veva
Eneagram jako metoda při koučování /2014/Veva
Psychosomatika jako propojení do práce s egem/2015/Aktip
Psychologie Mudr. Grof/publikace, samostudium, veřejné semináře
KVEPSO metoda/A.Knoblochová, jako nástroj celostní práce s lidským potenciálem, vedení lidí ve firmách/individuálně
http://www.zmenajezivot.cz/metoda-kvepso
FISAF certifikát Yoga specializace Hatha Yoga

BIOMED CZ, s.r.o. BIOFYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Absolventka certifikace ODBORNÉ A KVALIFIKOVANÉ ČINNOSTI S PŘÍSTROJEM BICOM OPTIMA 2020/21

Základem koučování:

Je komunikace mezi koučem a klientem, kdy oba jsou rovnoprávnými partnery. Klient je odborníkem na danou situaci a kouč expertem na koučovací proces a komunikaci. Pomocí synergií obou odborností dochází k až neuvěřitelné aktivizaci klienta a objevům nových pohledů a možností klienta.

V čem Vám koučink pomůže:

Vaše cíle budou jednoznačné a strukturované.Budete přesně vědět, co máte pro dosažení cíle udělat. Budete vědět, které kroky a návyky Vás posunou k cíli nejrychleji.Budete umět lépe pracovat s časem a prioritami.Budete se umět rychleji a přesněji rozhodovat.Budete výkonnější a spokojenější.Rozvinete svůj profesní a osobní potenciál.Budete flexibilnější a adaptabilnější vůči změnám.Lépe budete umět komunikovat se svými blízkými, kolegy a kamarády. Koučink je cesta k vědomému životu. Koučink Vás naučí, jak se vymanit z naučených návyků a jak žít vědomý život, jak rozhodovat a chovat se vědomě.

Témata koučinku:

Partnerství a vědomý život

Soustředění, vnitřní klid a spokojenost

Efektivní komunikace s dětmi
Práce
Zdraví
Sex a partnerství
Změny v životě
Změny pro ženu: příprava na těhotenství, těhotenství,porod,narození dítěte, vztahy:Příběhy z reálných sezení naleznete na této samostatné stránce
Změny postojů
Změny návyků
a další Vaše témata

Průběh Koučinku:

 • Uvědomím si, že procházím změnou, že chci aby se stala změna.Uvědomím si, že nejsem spokojen. Vědomě přijdu na skutečnost, že mi něco nevyhovuje, ale přesto, že mi to nevyhovuje, pokračuji v tom dál. Může to být práce, vztah, způsob života, způsob konání, způsob komunikace s ostatními a jiné oblasti.
 • Uvědomím si, že se vracím k zajetým kolejím, které mám osvědčené, ale nepřinášejí mi žádnou positivní změnu. Jsem takzvaně v kruhu.
 • Rozhodnu se sama, sám, že s tím chci něco udělat.
 • Uvědomím si, že na to sám nestačím.
 • Kontaktuji kouče a řeknu mu o své situaci.
 • Vyberu si takového kouče, který mi „sedí“, budu mu svěřovat důvěrné věci a myšlenky, tak je potřeba oboustranná a maximální důvěra.
 • Společně s koučem nastavím tři konkrétní cíle, kterých chci dosáhnout a v jakém časovém úseku.
 • Rozhodnu se, jaký čas a finance chci koučování věnovat a na tom se domluvím s koučem.
 • Začnu chodit na koučovací sezení, kde každé sezení trvá 90 minut a z každého si odnesu konkrétní akce, které je třeba udělat do příštího sezení.
 • Kouč je průvodce, ne ten, kdo za mě zařídí změnu, Pomůže mi „oprášit“ potenciál, který se ve mně skrývá, nastavit jasné cíle a konkrétně se k nim postavit a začít konat, nejenom o věcech mluvit.
 • Sám se rozhodnu na každém sezení, zda chci v koučingu pokračovat, anebo mi dosavadni hodiny stačí a já jsem připraven na další cestu sám.
 • Kouč je průvodce, který svým vzděláním a metodou koučování dokáže dovést jednotlivce ke kýžené změně rychleji a efektivněji.

Příběhy z reálných sezení naleznete na této samostatné stránce:

Místo Koučinku:

Koučovací hodiny probíhají v prostorách Žluté Vrby, s.r.o na Praze 4, Nad Obcí 1415/23

Po první hodině možné Skype on line koučovací sezení.

Cena Koučinku:

Cena: 2.700 Kč za sezení v délce trvání 100 minut

Objednat