Články a rozhovory

Příběh Jana, který si Myslel, že už nemá smysl žít….

Když jsem Jana asi před rokem potkala, váhala jsem, zda mu vůbec dokážu pomoci. Práci s lidmi se věnuji přes 15 let, emoce a mysl jsou mými tématy, ale Jan prostě nevypadal dobře.

Když někomu z těla odchází životní energie, poznáte to. Byl nervózní, skleslý, depresivní… Zkrátka bylo na první pohled jasné, že je u konce svých sil.

Domluvili jsme si první sezení a něm jsme si začali povídat o propojení mysli, pocitů a emocí s fyzickým tělem a celkovým zdravím.

Za každou nemocí je nějaká nezpracovaná emoce, vztah, situace… A tak jsme pomalinku začali rozkrývat, co že to Jana poslalo na dno.

Ego je dobrý sluha, ale špatný pán – jakmile nás začne ovládat, aniž bychom si všimli, kam až nás zavádí, můžeme se probrat až v nemocnici. A Jan od toho nebyl daleko.

Veškeré nezpracované emoce a situace teď vypluly napovrch a odčerpaly téměř veškerou Janovu životní energii.

Společně jsme si slovy popsali jeho konkrétní příběh a vše, co se zrovna přihodilo, aby viděl z nadhledu, jaké emoce jej ovládly a o čem jej jeho vlastní mysl přesvědčila a on uvěřil jejím falešným přesvědčováním: nejsem k ničemu, nikdo mě nepotřebuje, zůstanu sám a vlastně se vztahů bojím, protože co kdybych se v nich zase zklamal…

Jan tak uviděl i přímou spojitost svých „dospěláckých“ programů s maminkou a vztahem k ní, který vznikal v dětství a doteď ovlivňoval to, jak se ve vztazích cítí.

Celostní terapie v kombinaci s aktivní prací s myslí pomohla Janovi natolik, že když jsem ho potkala po dvou měsících, měla jsem pocit, že přišel jiný člověk.

Díky psychosomatické práci s Bicomem bylo možné diagnostikovat přesné emoční programy, srovnat je v hlavě tak, jak bylo právě třeba, a narovnat tak i fyzické tělo.

Jan mi jednoho dne poslal esemesku: „Cítím se báječně. Konečně mám pocit, že svůj život řídím já, a ne podvědomé sabotážní programy a naučená chování v mé hlavě.“

Když potkáte člověka, který neví, proč by měl ráno vstát z postele, a za pár týdnů je z něj usměvavý a optimistický chlapík s chutí do života, novým vztahem a fungujícím tělem, pak má moje práce opravdový smysl.

Jan bude fungovat i dál, protože už umí se svou hlavou pracovat sám a vždy, když mu ego nabídne program pesimismu a nejistoty, dokáže se sám přepnout do roviny vyrovnanosti, odvahy a radosti ze života.