Články a rozhovory

Co je kundaliní energie a jak ji v sobě můžete probudit

S příchodem jara také přichází doba znovuzrození a růstu po období temnoty. Je to ideální období na to, abychom mluvili o kundaliní energii.

Jaro souvisí s proměnou a znovuzrozením v přírodě, a tak neexistuje lepší čas na to, abyste se zaměřili na svou vlastní energii a celkové zdraví, než je právě jaro.

 

Heart-chakra-article

 

Když se zbavíte všeho, co vám již nic nepřináší a přivítáte více Světla ve svém životě, pravděpodobně si uvolníte energii a odblokujete své čakry.

Skvělý způsob, jak toho dosáhnete, je kundaliní jóga, která se zaměřuje na podvědomí, vědomí a čakry.

Co přesně znamená kundaliní energie a jak ji v sobě můžete probudit? Pokud nejste obeznámeni s čakrových systémem, nejdříve si přečtěte tento článek.

Co je kundaliní energie

Pojem kundaliní energie pochází z posvátných hinduistických textů a starých jógových rukopisů.

Kundaliní je sanskrtský termín, který v překladu znamená „svinutá síla“, a proto symbolem kundaliní energie je had třiapůlkrát ovinutý kolem Šivova lingamu, směřujícímu vzhůru.

Tato životní síla se podle tantrického učení nachází v naší pánvi a symbolicky ji znázorňují dva propletení hadi, kteří představují probuzení a rovnováhu každé čakry.

Zde je standardní ilustrace symbolu kundaliní energie:

Co je energie Kundalini a jak ji v sobě můžete probudit

Je zajímavé, že propletení hadi se podobají dvojité spirále DNA.

Říká se, že naše DNA obsahuje starodávné, univerzální informace, jako by to byla živá knihovna, ke které máme přístup pomocí našeho vědomí.

Jógové texty vysvětlují, že kundaliní energie je přítomna od okamžiku, kdy se začíná vytvářet plod v matčině lůně a při narození vychází ze spodní části páteře.

Kundaliní energie může zůstat navinuta na páteř až do smrti, kdy se vrátí do Zdroje, nebo může být probuzena.

Kundaliní energie může být probuzena dosažením dokonalosti v některých jógových pozicích nebo některými duchovními cvičeními a/nebo životními událostmi, které ovlivňují vaše čakry a osobnostní růst. Tímto způsobem se kundaliní začne rozuzlovat od základů páteře až po korunu hlavy.

Tento proces může být mimořádně pomalý nebo k němu může dojít náhle a najednou, jako by to byl výbuch energie.

Podle jogínů existují dva nervové proudy, které se pohybují směřem nahoru podél páteře. Jsou zobrazeny dvěma ovinutými hady. Jedná se o kombinaci mužské a ženské energie.

Levý kanál (v sanskrtu ida nádí) ochlazuje, představuje ženský princip a jeho symbolem je Měsíc (nazývá se i měsíční kanál). Reprezentuje bílou barvu.

Pravý kanál (pingala nádí) zahřívá, představuje mužský princip a jeho symbolem je Slunce (nazývá se i sluneční kanál). Reprezentuje červenou barvu. 

Uprostřed existuje sušumna nádí neboli centrální kanál, kterým přechází probuzená kundaliní energie a pokračuje směřem nahoru, od kořenové čakry neboli Muladhara až po korunní čakru neboli Sahasrara.

Kundaliní energie probíhá od základů páteře, od místa, které jogíni označují jako Matku Shakti, až po páteř k lordu Shiva, korunu.

Když kundaliní energie dosáhne mozku nebo korunní čakry, duše se stane svobodnou, mužská energie se sloučí se ženskou energii a člověk dosáhne osvícení.

Pokud se kundaliní energie náhle probudí, mohou se objevit různé fyzické, emocionální a psychologické příznaky, jako jsou nevolnost, pocení a zvýšená energie.

To dává smysl, vzhledem k tomu, že nadměrně aktivní, nedostatečně aktivní nebo blokovaná čakra se může projevit fyzickými a emocionálními příznaky, stejně jako vaše fyzické a emocionální zdraví ovlivňují vaše čakry. Vše je vzájemně propojeno!

Říká se, že prvotní proces probuzení kundaliní energie se může projevit zváštními pocity ve střevěch nebo v oblasti solar plexu, jako kdybyste byli na nějaké horské dráze a zažívali jen náhlé klesání.

Můžete to prožívat silně jako orgasmus!

Tento proces může být mnohem pomalejší, pokud máte nějaké vážné energetické bloky. Energie musí volně proudit, když kundaliní prochází podél páteře, a tak jakékoliv bloky by mohly zabránit tomu, aby se tato energie pohybovala směřem nahoru.

Probuzená kundaliní energie může být krásná věc, protože lidem může pomoci poznat vyšší stavy vědomí, získat přístup k duševním schopnostem, zlepšit verbální dovednosti, otevřít srdce, zvýšit vibraci a posílit soucit a kreativitu.

Podobně jako cokoliv jiného na tomto světě i probuzení kundaliní energie nesmí být vynuceno. Dá se toho dosáhnout jen v případě, kdy si to želáte z hloubi duše.

Avšak existují činnosti, které vám mohou pomoci probudit vaši kundaliní energii.

Jak probudíte svou kundaliní energii

Podobně jako mnohé jiné prvky duchovní cesty i kundaliní energie může být probuzena dechem, jógou nebo prostřednictvím vědomí.

Mohli byste se pokusit meditovat a využívat standardní dýchací techniku, dýchání zhluboka do spodní části páteře nebo břicha, a pak si představit energii, která proudí až do koruny hlavy, a následně vydechovat v opačném směru.

Můžete také provádět kundaliní jógu podle Yogi Bhajana jogínská tradice kombinující meditaci, mantru, fyzické cvičení a dýchací techniky.

Kundaliní jóga se zaměřuje na vědomí a aktivaci všech čaker. Jak vysvětluje Výzkumný ústav kundaliní:

„Hlavním cílem kundaliní je probudit plný potenciál lidského vědomí v každém jedinci. Je důležité, abychom svou oblast vědomí dokázali rozpoznat, abychom ji pročistili a posílili.

Pročistěte si jakoukoliv vnitřní dualitu, najděte sílu pro hluboké naslouchání, pěstujte si vnitřní ticho, prosperujte a snažte se o dokonalost ve všem, co děláte.“

Pevně věříme, že učením a studiem duchovna dokážete v sobě probudit vaši kundaliní energii a všechny poznatky využijete.

Říká se, že naše DNA obsahuje neskutečné znalosti a naše vědomí nám může pomoci získat přístup k těmto starodávným informacím, které jsou v nás uloženy.

 

 

Zdroj: Mocvedomi.cz