Články a rozhovory

Inspirativní čtení o koučinku

Ráda bych Vám přinášela pravidelné a inspirativní čtení z oblasti HR, psycholoogie práce, změny v životě.

V dnešním světě je jisté jedno:změna. A ta změna bývá častá. Je relativně snadné tuto tezi přijmout na rozumové úrovni, ale úplně něco jiného je předvést její pochopení a přijetí v našem každodenním životě. Správný postoj ke změně skvěle vystihuje citát Charlese Darwina: „Nepřežívají ty nejsilnější z druhů, ani ty nejinteligentnější, nýbrž ty, jež nejlépe reagují na změny“.
„Ochota přizpůsobit se změnám je jen prvním krokem.Sebrat odvahu k činu je druhým. Je to těžké zvlášt pro ty znás, kdo mají rádi vše pod kontrolou a preferují hladký průběh věcí bez problémů“
„Ti, kdo ve své kariéře právě procházejí nějakými změnami, jsou často nuceni učinit nanejvýš důležitá rozhodnutí, která pak na dlouho ovlivní jejich život a kariéru“
Uvádí Pepper de Callier, který je autorem připravované knihy „Zdravý rozum v úspěšné kariéře“
Ve své knize charakterizuje šest základním oblastí úspěchu:
· Postoj
· Zdravý rozum
· Serendipita (Schopnost šťastnou náhodou nalézat věci či řešení)
· Disciplína
· Načasování
· Schopnost jednat
„Ten správný“ postoj je kombinací seběvědomí, zdravého rozumu, pokory, optimismu, nezlomnosti a touhy po vítězství. Člověk se správným postojem uvidí řešení, a nikoli problémy, k projektům bude přistupovat s jistou nedočkavostí a sebevědomím.
Nabízíme Vám několik vět k zamyšlení, které možná pomohou osvětlit některé aspekty toho správného postoje:
„Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet“
„Nezdolnost ničím na světě nenahradíš. Ani talentem-není nic běžnějšího než neúspěšný člověk obdařený nadáním.Ani géniem-nedoceněný génius je téměř příslovečný.Ani vzděláním-svět je plný vzdělaných lidských trosek. Jen nezdolnost a odhodlání jsou všemocné. Slogan „Jdi dál“vyřešil a vyřeší problémy lidského pokojení“.
„Hodnotu všeho co nám štěstěna přináší, určuje náš temperament“
„Vyhýbejte se malým snům, neboť nemají sílu dotknout se lidských srdcí“
Publikováno v HN dne 22.11.2007