Články a rozhovory

Moderní HR v realitě

Každá moderní firma by měla mít hr/lidské zdroje, moderní hr. Ráda bych Vás provedla opravdu všemi čtyřmi oblastmi a popsala, jak je ideálně zavést do Vašich firem. Vše samozřejmě v propojení do firmy Kabát, která s moderním hr/lidskými zdroji již přes rok a půl pracuje.

Když jsem začala s majiteli firmy Kabát pracovat, nastínila jsem všechny čtyři oblasti HR a k nim vysvětlila, jak se s nimi ideálně má pracovat. Až budete u prvotního zavádění hr procesů a standardů do firmy, dáte mi za pravdu, že teorie je moc pěkná, ale praxe vypadá odlišně.
Společně jsme se snažili zavést to nejpotřebnější. Práce a úkoly se nám kolikrát násobily pod rukama, protože jakmile odklopíte pokličku s názvem lidské zdroje, chvilku Vám potrvá, než ji budete moci zavřít.
Chtěla bych se s laskavým svolením Kabátů podívat postupně pod všechny čtyři pokličky a i ostatním firmám prozradit co všechno se pod nimi skrývá.

Doplním povídání i o aktuální situaci zavádění hr u Kabátů, protože, přestože se o nich píše Blog, i oni se rozhodovali, počítali, a přemýšleli, jak nabídnutou koncepci využijí. Naštěstí se rozhodli správně!

První oblast koncepčního hr se logicky věnuje FIREMNÍM HODNOTÁM. Jim jsem věnovala celý příspěvek a ony jsou klíčové pro další fungování každé firmy. Skrývají v sobě neuvěřitelnou sílu, propojení, jednotu, opravdovost a konkurenční výhodu před ostatními.

Druhá a třetí oblast, v logickém sledu, náleží HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ, VZDĚLÁVÁNÍ A MOTIVACI. Nesmírně klíčová oblast, bez které neuspějete. Ony Vás ale Firemní Hodnoty „nepustí. Jakmile s nimi začnete pracovat, dáte tu sílu zaměstnancům, začnete se jich ptát, pracovat s jejich názory, brzy přijdete samy na to, že MOTIVACE, HODNOCENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ je klíčem k udržení si talentů. Ušetří Vám to spousty peněz!

Čtvrá oblast, kterou považuji za stavební kameny celé hr koncepce, jsou PROCESY. Drží vše pohromadě. Spojují dění ve firmě, určují pravomoce, kompetence, zodpovědnosti, náplňe práce a další a další. Procesů jsou desítky. Pokud je všechny nepopíšete, neseřadíte, nezačnete používat, pořád budete bojovat s nekompetencí, zmatkem, nedorozuměním a chaosem.

A teď k představení koncepce. Jak na ní, jak ji rozložit, kdy začít s čím, kterou oblast na co navázat. Detaily logicky prozrazovat nebudu, jelikož se pro každou firmu liší a v Kabátech je takový detail firemním tajemstvím.
Co však prozradit mohu, že vedení firmy Kabát po představení komplexní koncepce HR, která pokrývala všechny uvedené oblasti, řeklo ano.
Ano, my chceme a podpoříme komplexní zavedení uvedených oblastí.

HR práce pro výrobní firmu není jednoduchá, je to jiný svět a málokdy majitele neoslovíte či dokonce oslníte moderními slovíčky skrývající potřebu zavedení HR
O to více mé hr srdce zaplesalo, když jsem dostala povolení pro komplexní práci.

Je to moudré rozhodnutí, které, mohu-li radit, doporučím všem firmám, které uvažují o moderním hr a stále váhají.
Z mého pohledu má jenom samé výhody.

* Posune Vás blíže k lidem.

* Odhalí Vám nefunkční či zastaralé procesy.

* Pomůže Vám přiblížit fungování společnosti zaměstnanci, který je pro každou úspěěšnou firmu základem.

* Přinese Vám konkurenční výhodu.

* Udrží Vám dobré a nejlepší zaměstnance ve firmě.

* Samotné Vás obohatí.

* Posune Vás zase kus z nevědomého obchodování k vědomému.

Ráda bych pojednání o tom, jak je zavedení komplexního hr důležité, věnovala nákladům.
Zdá se Vám to divný závěr?
Pokud se rozhodujete o „vpuštění těch divných lidí, kteří si říkají HR“ do firmy, zcela jistě přemýšlíte o nákladech, které Vám to přinese, nebo spíše odnese.
Do okamžiku kdy budete přemýšlet o sumě za HR jako o nákladu, který zatěžuje Vaše rozpočty, nebudete nikdy opravdu věřit, podporovat a správně využívat to, co HR pro Vás a Vaši firmu dělá.
Jakmile však začnete přemýšlet tak, že je to součást Vaší podnikatelské rozvahy, jako jsou výrobní a obchodní náklady, investice a mzdy, máte vyhráno.

Držím palce všem, kteří se ještě nerozhodli, aby jejich rozhodnutí bylo stejně moudré, jako rozhodnutí firmy Kabát.
Myslím, že o nich ještě hodně uslyšíme!