Články a rozhovory

Jak na procesy ve výrobě?

Jak už jsem zmínila v úvodu, pustili jsme se společně s firmou Kabát a jejími majiteli, do jedné ze čtyř oblastí moderní práce s lidmi v organizacích, do EFEKTIVNÍCH PROCESŮ.

Aby Vám firma fungovala jako celek, nestačí „jen“ obchodovat, vyrábět a prodávat. Dříve nebo později dospěje každé chytré vedení firmy k závěru, že je potřeba udělat „něco dalšího“.

My jsme začali v oblasti procesů a jejich nastavení, protože je to základní kámen úspěšně zavedeného hr ve firmě.

Jakmile se Vám podaří nadefinovat a uvést v život podstatné procesy ve firmě, máte vyhráno. Vše další se totiž váže vždy zpět na ten či jiný proces.

Pokud se potýkáte s problémy nedorozumění v komunikacích, překryvu kompetencí, zodpovědností a pod. Vraťte se o kousek zpět, zastavte se na okamžit a projďete si vaše firemní procesy, máte je opravdu všechny správně a detailně nastaveny?

V Kabátech to bylo jinak.

Firma měla zavedeno již několik velmi dobře fungujících interních směrnic a procesů. Které jim zaručili jednotný přístup, vymezení kompetencí a zodpovědností.

Dalším velmi důležitým prvkem je struktura firmy. Pokud se Vám zdá, že je to zbytečné, že Vaše struktura je plochá, věřte, že opak je pravdou. Je třeba popsat hierarchii, pozice, jednotlivé závisloti mezi rolemi a odděleními. Teprve potom se můžete pustit dále. A já jsem měla dveře otevřené, jelikož jsem přišla do firmy, která už mnohé ze zmiňovaného zavedeno měla a tak jsme krásně navázali na jeden z nejdůležitějších procesů firmy vůbec. A tím je „životní cyklus zaměstnance“.

Tajemství firmy Kabát a jejich zapojení se do lidských zdrojů prozrazovat nebudu, ale prozraďím Vám jedno: nastavte životní cyklus zaměstnance ve své firmě, nadefinujte veškeré kroky a období, která zaměstnance od jeho náboru, po jeho odchod potkají, přidejte ke krokům dokumenty, pravidla, směrnice, smlouvy a veškeré interní pokyny a můžete si blahopřát.

Pokud tak učiníte, máte před sebou dokument, který Vám umožní následující:

1. Rychlost rozhodování a obchodování

2. Jednota v přístupech k zaměstnancům.

3. Universální postup na opakující se aktivity, které se ve firmě dějí.

4. Pracovně právní správnost a profesionalita.

Pokud procesy ve firmě již nastavené máte, udělejte audit. Budete se divit, na co všechno při revizi zavedených a fungujících procesů přijdete.

Kabátům se podařilo zmiňovaný proces dokončit. Společnými silami jsme dokončili vše potřebné a celý proces, který detailně popisuje hned několik kroků, nespočet situací, desítky směrnic, procesů, dokumentů, pravidel a tolik potřebných výjimek právě uvádíme v život.

Já garantuji, že to firmě přinese výše zmiňované.