Saša

EMOCE JSOU INFORMACE, JDOU TEDY ZMĚNIT….. Věděli jste, že se chováme podle naučených vzorců chování, které nám způsobují NE MOCE?

 

http://www.zmenajezivot.cz/bicom

Všimli jste si, že emoce a pocity, které zakoušíme souvisí se situacemi, které zažíváme?

Že se přímo úměrně odvíjí od toho, co se děje kolem nás?

Že závisí na tom, co nám kdo řekne, jak kdo zareaguje? Jak se nám podaří očekávání, či plán naplnit a realizovat, jak je „ po našem“?

S klienty, kteří se zajímají o vlastní rozvoj a růst, pracujeme společně na tom, aby byli schopni pracovat vědomě a aktivně s vlastním egem( ego je právě ten, který kritizuje, očekává, vymezuje a pak sklízí člověk emoce ve formě nespokojeností a strachů, tlaků, protože se realita nestala podle jeho představ)http://www.zmenajezivot.cz/individualni-koucink

Emoce jsou informace, frekvence…..vzniklé na základě zkušenosti, anebo situace, kterou jsme prošli.

Je to reakce.

Všimli jste si, že v okamžicích nejistoty a strachu zažíváme nepříjemné pocity?

Dobrá zpráva je, že jsme to právě my, kdo může situaci a pocity z ní jdoucí OVLIVNIT A ZMĚNIT.

V dlouholeté praxi osobního kouče

http://www.zmenajezivot.cz/jsme si ověřila, jaké pokroky lidi dělají, když se pustí do práce na sobě.

Jak na to?

Je potřeba se s nadhledu podívat na náš celý životní příběh.

Většina toho, co prožíváme se odvíjí od našeho systému rodiny, ve kterém jsme vyrůstali. Ve vlastním pak životě jen kopírujeme naučené vzorce a chování, které jsme převzali od rodičů, z prostředí.

Tedy nejenom, ale o dalších vlivech zase až v jiném článku)

Bavíme se s klienty o rodině, rodičích, podnětech a zážitcích, bolestech a nemocech, které jsme prožívali, jako děti.

Hledáme nitky, které nás vedou tzv. transgeneračně po liniích rodiny a rodu, abychom uviděli, jak jen kopírujeme programy z generace na generaci.

Zjednodušeně řečeno, protože vnímám život na zemi jako cestu a vývoj……v určitém okamžiku našeho života se stane to, že naučené programy nám přestanou vyhovovat.

Jako když počítač potřebuje update)

Náš život, tak jak já ho vnímám, by mohl sloužit právě ke změně starého, naučení nového..tedy vnímání, rozšíření vědomí, uvědomění si, vystoupení z… ať už nefunkčních rámců, anebo vztahů.

Naše fyzické tělo nám v naší snaze velmi pomáhá a tak nám různými NE MOCEMI ukazuje právě na konkrétní témata, nad kterými začít přemýšlet a pracovat s nimi. Psychosomatický koncept vnímání a léčení přesně a perfektně popisuje, která část těla representuje jaké téma.

Nemoci, operace, nehody, úrazy….nic není náhoda.

Jsme display našich témat a programů, které je možné na cestě ke zdraví a rovnováze PŘEPSAT A ZMĚNIT.

Přístroj BICOM, který jsem přibrala do komplexní terapie pomáhá neuvěřitelně programy v těle harmonizovat tak, aby byl člověk v takové vlastní rovnováze, aby sám dokázal nefunkční program PROPUSTIT.

Pracuji s informacemi, frekvencemi, funguje je BEZVADNĚ.http://www.zmenajezivot.cz/bicom

Bicom diagnostikou emocionálních témat jasně rozkryje konkrétní emoce, konflikty a strachy, které v sobě nosíme.

Frekvencí pak harmonizuje informace tak, abychom s nimi uměli SAMI lépe pracovat, neskličovaly nás a my jsme dokázali vidět celek, nadhled a sami se postupně dostali do emocí typu radosti, lásky, pohody a naplnění….zdraví.

Emoční pole v těle, jeho frekvence a rovnováha přímo úměrně souvisí s úrovní našeho zdraví.

Jakmile vyladíte emoce, dostaví se i harmonizace fyzického těla, tedy postupně.

Ani komplexní práce s Bicomem není kouzelný proutek bez vlastní zodpovědnosti a práce na sobě.

Pokud chceme být psychicky vyrovnaní, žít vztahy, které Vás naplňují, být zdraví a silní, vezměme zodpovědnost za své životy do vlastních rukou. Nikdo jiný než my sami ZMĚNUhttp://www.zmenajezivot.cz/ neudělá.

Těším se na Vás

Saša K.